โทรศัพท์/โทรสาร

056-631691

อีเมล์

contact@bdho.go.th

เวลาเปิด

วันและเวลาราชการ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางมูลนาก

  •  ที่ตั้ง  ตำบลบางมูลนาก  อำเภอบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร  ๖๖๑๒๐
  • โทร ๐๕๖ ๖๓๑๖๙๑

              โทรสาร –

ข้อความของคุณจะเป็นความลับและได้รับการปกป้องอย่างดีจากเรา