โทรศัพท์/โทรสาร

056-631691

อีเมล์

contact@bdho.go.th

เวลาเปิด

วันและเวลาราชการ

 วันที่ 23 มิถุนายน 2566 น.ส.กษมา สุนทรสุริยวงศ์ สาธารณสุขอาเภอบางมูลนาก 

น.ส.นภัสสรณ์ พุ่มพิศ ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอฝ่ายบริหาร นายประจักษ์ โพธิ์เรือง ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอฝ่ายวิชาการ น.ส.ธันยชนก เสือโต นักวิชาการสาธารณสุขชานายการพร้อมด้วยทีมงาน บุคลากร สานักงานสาธารณสุขอาเภอ และ รพ.สต. ในอาเภอบางมูลนาก ได้เป็นตัวแทนจังหวัดพิจิตร ในการนาเสนอผลงานในการประกวดสานักงานสาธารณสุขอาเภอดีเด่น เขตบริการสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2566 โดยได้รับเกียรติจากทีมงานกลุ่มสาธารณสุขอาเภอจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมให้กาลังใจในการประกวด ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขอาเภอบางมูลนาก ซึ่งผลการประกวด สานักงานสาธารณสุขอาเภอบางมูลนาก ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

บทความแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *